I samarbete med

Fotografering av stammar

Det enklaste och säkraste sättet att ta reda på om ett stambyte är nödvändigt är genom att filma stammarna. En filmning av fastighetsstammarna görs med hjälp av speciell utrustning
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
Varför behövs en filmanalys av fastighetens avlopps- och vattenstammar? (Klicka relevanta skäl)
Uppskatta brukstid för befintliga rörstammar Misstanke om hål på rörstam
Misstanke om stopp i rörstam Misstanke om att rötter har gjort hål på stammen
Inspektion för en fastighetsaffär Annat (beskriv i fritext rutan nedan)
 
Ange vilka eventuella problem du har
Ihopslammade avloppsrör Ihopslammad garagebrunn
Ihopslammad källarbrunn Besvärande avloppslukt
Annat (beskriv i fritext rutan nedan)  
 
 
Om du vrider på kranar i andra delar av fastigheten, uppkommer problem även där?
Ja
Nej
 
 
Vilken typ av fastighet gäller det?
 
Detaljerad beskrivning (INGA KONTAKTDETALJER här, de fylls i längre ner)
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy