I samarbete med

Industristängsel

Behöver du sätta upp ett industristängsel på er industritomt eller egendom? Industristängsel är ofta gjorda av stål eller aluminium. De tjänar främst till att försvåra intrång och att skydda egendom. Beskriv hur er tomt och behov av stängsel ser ut i formuläret nedan och intresserade stängselföretag tar kontakt med er för att ge kostnadsförslag.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
*Hur högt ska stängslet vara?
 
 
*Hur många meter stängsel ska installeras?
 
Vilken typ av grind skulle passa?
Enkel gånggrind Skjutgrind
Manuell fordonsgrind Automatisk fordonsgrind
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
Vilken typ av mark ska stängslet huvudsakligen byggas på?
 
Vad ska vara stängslets huvudsakliga syfte?
Markera tomtgräns Insynsskydd
Skapa ett hinder Stänga in boskap
Förbättra tomtens utseende Dölja arbetsområde
Säkerhetsskydd Vind eller ljuddämpare
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
*Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Detaljerad beskrivning av stängselinstallationen (mer info ger fler och bättre svar)
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy