I samarbete med

Värdering & besiktningsmän

Värdering & besiktningsmän
1
Areamätning
2
Asbestundersökning
3
Barnsäkra en yta
4
Byggbesiktning
5
Energibesiktning
6
Fastighetsvärdering
7
Fotografering av stammar
8
Fuktkontroll
9
Husbesiktning
10
Ljud, vibrations eller sättningskontroll
11
Markundersökning
12
Mögelkontroll
13
Radonmätning
14
Skadedjursbekämpning
15
Skadedjursbekämpning - gnagare och smådjur
16
Värderingsman - Konst, antikviteter och föremål