I samarbete med

Revisor

På jakt efter en ny revisor? Här kan du snabbt och enkelt få kostnadsförslag från intresserade revisionsbyråer. Revision och inlämnade av bokslut krävs av alla större företag. En revisionbyrå hjälper dig med både upprättande av årsbokslut och en auktoriserad revisor godkänner årsredovisningen. Revisorer kan även ge ger även allmän rådgivning i redovisningsfrågor, skatt- och moms frågor. Anmäl din förfrågan nedan och intresserade revisionsbyråer kommer att kontakta dig med prisförslag.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
Vilken typ av uppdrag är detta? (Kryssa samtliga lämpliga)
Revision av årsbokslut Kontroll av befintlig räkenskap
Generationsskifte Allmän finansiell rådgivning
Skatterådgivning/deklaration Förvärv och fusion
Löpande bokföring Årsbokslut
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
*Bolagstyp uppdraget gäller
 
 
*Verksamhetens bransch
 
 
*Hur stor omsättning har den verksamhet som ska revideras?
 
 
Antal anställda
 
 
*Vilken typ av uppdrag är detta?
 
 
Kräver du att revisionsbyrån är baserad i din kommun?
 
 
Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Ge en detaljerad beskrivning av revisionsuppdraget (ju bättre beskrivning, ju fler och bättre svar)
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy