I samarbete med

Renovera ett metalltak

Laga plåttaket? Plåttak kräver regelbundet underhåll. Takplåten måste kanske målas och vissa takplattor bytas ut. Lösa takplattor bör fästas för att inte blåsa av. Beskriv omfattning av din takrenovering nedan och ta emot offerter från plåtslagare och takläggare med inriktning på plåttak.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
*Vilken typ av byggnad ska metalltaket repareras på?
 
 
*Vilken typ av metall är lagd på taket?
 
Vad behöver åtgärdas på taket? (Klicka alla lämpliga)
Byte av all metallbeklädnad Partiellt byte av metallbeklädnad
Byte av takplåt, hängrännor eller stuprör Byta underlagspapp
Byta trä Ta bort mossa
Önskar rekommendation Annat - specificera nedan
 
 
Är takbeklädnaden redan inköpt?
Nej
Ja
 
 
*Hur stor takyta ska renoveras?(i kvm)
 
 
Hur kraftig lutning har taket?
Platt
Svag lutning (gåbart)
Medellutning (ej gåbart)
Kraftig lutning (ej gåbart)
 
 
*Kommer byggställning att krävas?
Nej
Ja
Vet ej
 
 
 
*Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Ge eventuell ytterligare info: Reparera metalltak
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy