I samarbete med

Markundersökning

Behov av en markundersökning? En kontroll av marktyp görs ofta för att fastställa markens fasthet och tålighet för byggnader. Markundersökningar görs både för att planera när man bygger nytt hus och i samband med mindre renovering och utbyggnader. Beskriv vad du vill undersöka och omständigheterna kring marken nedan och intresserade markanläggare ge dig förslag.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
Varför behövs en markundersökning? (Kryssa samtliga lämpliga)
Undersöka förutsättningarna för en septic-tank Fastighetsaffär
För att ansöka om bygglov Del av byggprojekt
Del av dräneringsarbete Undersöka specifika markförhållanden
Expertutlåtande för försäkringsärende Markundersökning för att bygga swimmingpool
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
Vilken typ av terräng är det på platsen?
Platt mark
Svag sluttning
Brant backe
Blandad terräng
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
 
Detaljerad beskrivning av ditt behov
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy