I samarbete med

Kontrollansvarig

Här kan du hitta en certifierad kontrollansvarig för utförande av bygg-, rivnings- eller marklovpliktiga och anmälningspliktiga uppdrag. Kontrollansvarigas främsta uppgifter innebär rådgivning avseende genomförbarhet, lämplig byggteknik, upphandling av byggtjänster, ansökan om bygglov till exempel.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
Vilken typ av åtgärder krävs? (Kryssa alla lämpliga)
Markarbeten Byggarbeten
Rivning Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
 
*Vilket typ av objekt gäller det?
 
 
Vilken typ av projekt är detta?
 
 
Ungefärlig kvm-yta som byggprojektet täcker
 
 
*Ungefärlig projektbudget (inklusive byggarbeten)
 
 
När hoppas ni att detta projekt ska vara klart? (månad och år)
 
Vilka tjänster vill du att kontrollansvarig ska utföra? (Kryssa alla lämpliga)
Ta fram plan för kontroll Ansvara för att planen följs
Hitta och välja ut de företag som behövs för projektet Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
 
*Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Detaljerad beskrivning (Vilka kontroller som ska göras, mot vad kontrollen görs, vad som ska kontrolleras)
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy