I samarbete med

Ny garageport

Behöver du byta ut eller montera upp en ny garageport? Anmäl din förfrågan att installera en ny eller ersätta en äldre garagedörr här. Garageportar kan ha många utseenden och funktioner. Det finns bl a tvådörrsport, vikport. Många garageporttillverkare marknadsför även industriportar. Beskriv vilken typ av dörr du behöver nedan och ta emot förslag från intresserade portleverantörer.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
Varför behöver du en garageport?
Del av större nybyggnation
Byte av äldre dörr
 
Vilken sorts garageport önskas?
En-bils garageport Två-bils garageport
Buss/lastbils garageport Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
 
Finns det begränsningar på höjden?
Ja, vänligen ange i fritextrutan nedan
Nej
 
Hur ska garageporten vara byggd? (Kryssa samtliga lämpliga)
Stål Aluminum
Vinyl Fiberglas
Masonit Måtttillverkad
Flerdelad Uppfällbar
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan) Önskar rekommendation
 
 
Vill du ha en garageöppnare installerad med den nya garageporten?
 
 
*Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Ge en detaljerad beskrivning av garageports-monteringen (mer info ger fler och bättre svar)
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy