I samarbete med

Fondrådgivare

Anlita fondrådgivning när du ska välja form av kapitalförvaltning. Ett framgångsrikt sparande bygger på kunskap om olika sparandeformer och finansiella risker. Ditt sparande och investeringar bör även ta hänsyn till din ålder och riskprofil. Beskriv nedan vilken typ av finansiell rådgivning du behöver och ta emot förslag från olika intresserade och kvalificerade experter på sparande och investeringar.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
Vilken typ av investeringar kan vara intressanta? (Kryssa samtliga lämpliga)
Aktier Fonder
Hedgefonder Obligationer
Fastigheter Råvaror
Garantiprodukter Obligationer
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
Hur stort belopp ska investeras/förvaltas? (SEK)
 
 
Beskriv din riskprofil
 
 
Hur lång investeringshorizont har du?
Mindre än 1 år
1-2 år
2-5 år
5-10 år
Mer än 10 år
 
 
Investerar du för ett särskilt ändamål?
Pension Ny bostad
Resor och upplevelser Studier
Skapa arv Buffert
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
Har du några särskilda önskemål avseende investeringarnas profil?
Etisk Skatteeffektivt
Hög likviditet Regelbunden utdelning/avkastning
Tillgång till regelbunden rådgivning/uppdatering Låga avgifter
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
Ge en detaljerad beskrivning: Investeringsrådgivare
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy