I samarbete med

Sälja tomtmark

Anlita en tomtmäklare för att sälja din mark eller avstyckade tomt. Beskriv marken i nedanstående formulär. Mäklararvodet är inte allt som ska vägas in när du väljer vilken mäklare du anlitar för att sälja din tomt. Många tomtmäklare erbjuder kompletterande tjänster för att uppnå högsta försäljningspris för din tomtmark eller skogsfastighet.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
*Stadsdel/område tomtmarken är belägen
 
 
*Vänligen ange tomtens totala yta (samt den enhet du använder)
 
Beskriv tomtens omgivning (klicka alla som passar)
Stadsbebyggelse Villaområde
Landsbygd Kustbygd
Sjötomt Skogstomt/egendom
Bergtomt Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
Vilka typer av byggnader finns på tomten? (Om relevant)
Enfamiljshus Flerfamiljshus eller affärslokaler
Industrilokaler Lada
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
*Totalt antal existerande byggnader
 
 
*Total golv-yta för befintliga byggnader
 
Beskriv hur tomten kan användas (kryssa alla för vilka tillstånd finns)
Bygga ett enfamiljshus Bygga ett flerfamiljshus eller affärslokaler
Bygga industrilokaler Jordbruksverksamhet
Skogsindustri Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
Vilka andra tjänster önskas?
Uppmätning av yta Kontroll av markens egenskaper
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
*Ange ditt förväntade försäljningpris för tomten (SEK)
 
 
*Ingår alla de byggander som finns på tomten i försäljningspriset?
Ja
Nej, det finns inga byggnader på tomten
Nej, men de tillhör samma ägare som tomten och en försäljning kan diskuteras
Nej, de tillhör andra ägare och/eller är inte till salu
 
Vilka energinät är tomten kopplad till?
El Vatten
Naturgas  
 
 
*Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Detaljerad beskrivning tomten som ska säljas
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy