I samarbete med

Fastighetsförvaltning

Söker du hjälp med förvaltningen av fastigheter eller din bostadsrättsförening? Anlita en fastighetsförvaltare som kan sköta den löpande administrationen och underhållet av din fastighet. Ett fastighetsföretag specialiserat på ekonomisk förvaltning av en bostadsrättsförening eller fastighetsföretag med ekonomisk planering, löpande bokföring och hyresavier, underhållsplan, budget och olika juridiska tjänster. De kan också sköta eller koordinera teknisk fastighetsförvaltning såsom löpande underhåll, mindre reparationer, städning och mätaravläsningar.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
*Vilken typ av fastighet är detta?
 
 
*Vilken typ av tjänst letar du främst efter?
 
 
*Vad är din roll i fastigheten?
 
 
*Stad/område fastigheten ligger i
 
 
*Totalt antal lokaler (bostäder eller affärslokaler)
 
 
*Ungefärlig årlig budget för fastigheten/föreningen (drift)
 
 
Fastighetens ålder
 
Vilka förvaltningstjänster är ni i behov av?
Bokföring Försäkringsfrågor
Hantering av hyror från ägare/medlemmar Organisera föreningsstämmor
Hantera juridiska frågor Välja och koordinera fastighetsskötsel (tekniskt underhåll)
Välja och koordinera hantverkare för renoveringsarbeten Annat - ge beskrivning i fritextrutan nedan
 
Önskade tjänster rörande uthyrningar (Markera de som som efterfrågas)
Hitta hyresgäster Sköta kontrakt för uthyrning
Hantering av hyresinbetalningar från hyresgäster Sköta eventuella tvister med hyresgäster
Försäkring mot obetald hyra Åtagande att hitta nya hyresgäster snabbt i händelse av uppsägning
Besikta fastigheten eller lägenheter vid in/utflyttning av hyresgäster Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
Andra egenskaper hos fastigheten (Markera allt som passar)
Hiss(ar) finns Personal/vaktmästare
Centralvärme Trapphuset behöver renoveras
Fasadrenovering behöver genomföras Stambyte bör göras snart
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
Huvudsaklig anledning till bytet av förvaltare
 
 
Beslutsfattande gällande ändring av förvaltare
 
 
*Vilken avtalslängd föreslår ni den nya förvaltaren?
 
 
Kräver du att leverantören är baserad i din kommun?
 
 
*Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Ge en detaljerad beskrivning av förvaltningsuppdraget (ju bättre uppdragsbeskrivning, ju fler och bättre svar)
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy