I samarbete med

Sälja hyresfastighet/lokal

Anlita en fastighetsmäklare för att sälja din affärsfastighet eller hyreshus. Beskriv fastigheten eller lokalen i nedanstående formulär. Intresserade fastighets- eller lokalmäklare ger dig erbjudanden och kostnadsförslag på mäklaruppdraget.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
*Stadsdel/område fastigheten är belägen
 
 
Fastighetens byggnadsår
 
 
I vilket material är husets fasader?
 
Beskriv husets omgivning (kryssa alla som passar)
Stadsbebyggelse Villaområde
Landsbygd Kustbygd
Sjötomt Skogstomt
Bergtomt Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
Beskriv hur fastigheten används idag, samt eventuella andra tillåtna och möjliga användningar (kryssa alla)
Butiker Industri
Hotell/Turism Idrottslokal
Kontorslokaler Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
 
*Totalt antal befintliga byggnader
 
 
*Total golv-yta för befintliga byggnader
 
 
Hur många våningar har fastigheten (om det är flera byggnader, ange det högsta)?
 
 
*Totalt antal lokaler som ska säljas eller hyras ut
 
Vilka andra tjänster önskas?
Uppmätning av ytor Kontrollbesiktning
Inredningsarkitekt Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
 
*Ange ditt förväntade försäljningpris för fastigheten (SEK)
 
 
Ingår marken som bygganden står på tomten i försäljningspriset?
Ja
Nej, men den tillhör samma ägare och en försäljning kan diskuteras
Nej, den tillhör annan ägare och/eller är inte till salu
 
 
 
Om ja: tomtmarkyta som ingår i försäljningen (kvm)
 
Detaljerad beskrivning av fastigheten eller affärslokalen
 
 
Ange vilket mäklarföretag du helst vill bli kontaktad av
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy