I samarbete med

Fönsterluckor

Installera nya fönsterluckor? Beskriv vilken typ av fönsterluckor du vill ha och hur många i formuläret nedan och låt sedan intresserade fönsterfirmot och försäljare av fönsterluckor ge dig kostnadsförslag. Fönsterluckor finns i många varianter t.ex fönsterluckor av plast, aluminium och trävarianter. Beskriv vilken typ av fönsterluckor du kan tänka dig nedan.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
Är det en nyinstallation eller vill du byta ut existerande luckor?
Ja, nyinstallation
Nej, vi byter ut existerande luckor
 
 
Vilken typ av luckor vill du ha?
 
 
Vill du ha automatisk öppna/stäng-mekanism?
Ja
Nej
 
 
Ange fönsterstorlek som luckorna ska passa (bredd*höjd i cm)
 
 
*Hur många fönsterluckor ska monteras?
1-2
3-4
5-8
9-12
12-15
16-20
Fler än 20
 
 
Vilken sorts material och yta ska luckorna ha? (Kryssa samtliga lämpliga)
Trä Aluminium
Plast Laserade
Målade Önskar rekommendation
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
Ska luckorna passa med befintliga luckor?
 
Beskriv uppdraget att montera eller ersätta utvändiga fönsterluckor
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy