I samarbete med

Installera elstängsel/staket

Elstaket används ofta till djurinhängnader men är även effektivt för att förhindra intrång i en fastighet. Beskriv ditt behov i formuläret och ta emot kostnadsförslag på installationen av ett elstängsel.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
Voltantal för strömförsörjning via aggregat
220
12
9
Vet ej
 
Vilket av följande hinder ska stängslet korsa? (Kryssa alla relevanta)
Dike Bäck
Bilväg Gångväg
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
*Uppskatta hur många meter stängsel du behöver
 
 
På vilken typ av mark på ska stängslet installeras?
 
 
Hur mycket vegetation är det på platsen där stängslet ska byggas?
 
Vilka övriga detaljer önskas?
Batteri Nylontråd
Larm Batteribox
Fjärrkontroll Solcellspanel
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
Vilken typ av mark ska stängslet huvudsakligen byggas på?
 
 
*Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Beskriv i mer detalj
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy