I samarbete med

Elektriker - div. elarbeten

En elektriker eller en person van att dra ledningar och installera kontakter med kunskap om elsäkerhet kan hjälpa till med en mängd olika elarbeten. Alla fasta elinstallationer måste utföras av en behörig elektriker. Det är olagligt att på egen hand utföra elarbeten som involverar en fast installation av elutrustning. Beskriv vilken typ av elarbeten du behöver hjälp med nedan och låt intresserade elfirmor kontakta dig med förslag.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
*Vilket typ av fastighet gäller det?
 
För elinstallationer och byten, vilka tjänster behövs? (Kryssa samtliga lämpliga)
Installera ny kontakt Flytta kontakt
Installera eller flytta eluttag Dra ledningar
Laga eller ersätta äldre uttag och kontakter Kabel/nätverksledningar och uttag
Lösa ett el-relaterat problem Många mindre uppgifter
Arbeten som del av en större om-/tillbyggnad Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
Vad är består problemet i?
Ingen el till uttaget Ingen el till kontakten
Ingen el till huset Elavbrott
Slocknande lampor Störningar på radio/TV/nätverk
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
Välj de platser där arbete krävs
Sovrum Badrum
Kök Garage
Källare Garderob
Vardagsrum Kontor
Matsal Balkong
Uteplats Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
 
Beskriv tillträdet till invändiga väggar och tak
Väggar ska lämnas orörda
Alla väggar är öppna
Vissa vägga är öppna
Vindsutrymmet ovan taket ger tillträde
Krypgrunden under golvet ger tillträde
Annat (beskriv i fritextrutan nedan)
 
 
Ungnefär hur gamla är elledningarna i huset?
Helt nya
1-15 år
16-25 år
Mer än 25 år
 
 
*Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Ge en detaljerade beskrivning av förväntat elarbete
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy