I samarbete med

Datalagring/BI - rapportering

Här kan du hitta en datawarehouse leverantör som hjälper er att utveckla en applikation för beslutsstöd eller Business Intelligence/Data Warehouse. Detta formulär gäller tidsbegränsade utvecklingsarbeten av projekttyp, om ni vill ta in personal från bemanningsföretag eller anställa IT-personal, gå i så fall till kategorin 'Rekrytering' eller 'Bemanning'.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
*Ange ert företags huvudsakliga verksamhet
 
 
*Antal användare av applikationen
 
Vilka fukntionella områden ska omfattas av BI-applikationen? (Kryssa alla relevanta)
Bokföring/redovisning Controlling
Lönehantering Personalförvaltning/HR
Försäljning Inköp
Forskning och utveckling Rapportering/beslutsstöd
Lagerhantering Logistik/transport
Produktion Underhåll
Anläggningsdrift Projektstyrning
Dokumenthantering Kvalitétsstyrning
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
*Huvudsyfte med applikationen (beskriv mer i detalj nedan)
 
Teknologier som ska användas/integreras (Kryssa alla lämpliga)
Hyperion/Essbase Business Objects
Business and Decision SAS
Crystal Reports SAP/BW
Peoplesoft/Oracle Applications/JDE Microsoft
Linux/Unix Macintosh
Visual Basic Java
SQL Oracle databas
Sybase databas EAI/integration
C/C++ Cobol
Ej bestämt/Önskar rekommendation Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
 
*Totalt antal anställda
 
 
*Antal anställda med teknisk IT-roll
 
 
*Hur stor omsättning har företaget?
 
 
*Vilket språk vill du ha i BI-applikationen
 
 
*När måste projektet vara färdigt?
 
 
*Antal personer från företaget som kan delta i projektet
 
 
Tidsfönster under vilket applikationen måste vara tillgänglig
 
Behov för att koppla upp sig mot BI-applikationen
På kontoret Via normal Internet-uppkoppling
Via säker internetuppkollpling (VPN) inom landet Via säker internetuppkoppling (VPN) utomlands
Via dedikerad privat kommunikationslänk Fungera utan uppkoppling med möjlighet att synkronisera senare
Önskar rekommendation Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
 
*Tillgängliga input-dokument
 
 
*Vilken tjänst önskas?
 
Önskade tilläggstjänster (Kryssa samtliga önskade)
Fler än ett språk i applikationen Integration med externa applikationer (XML, EDI, ..)
Datakonvertering och migrering Utbilda användare
Redigera/skriva användarmanualer Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
Ge en detaljerad beskrivning av uppdraget
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy