I samarbete med

Betonggolv/lägga cementplattor

Vill du gjuta ett betonggolv eller cementgolv? Vill du lägga cementplattor som en gång i trädgården? Här kan du få tag på duktiga betongarbetare som hjälper dig. Beskriv vasr betong ska hjutas eller cementplattor läggas nedan och låt intresserade betongarbetare ge dig prisförslag.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
Var ska betongen eller cement sättas?
Gång Trappa
Uteplats Väg
Ingång Pooldäck eller damm
Annat - vänlige ange i fritext-rutan nedan  
 
Vilken typ av arbete kommer krävas? (Kryssa samtliga relevanta)
Gjuta betonggolv Gjuta trappa
Lägga cementplattor Sätta natursten
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
*Ange hur stor kvm-yta som ska täckas
 
Hur mycket förberedelsearbete kräver projektet? (Kryssa samtliga lämpliga)
Mindre föreberedelser (markutjämning) Stora förberedelser (utgrävning och utjämning)
All befintlig betong och plattor måste tas bort  
 
 
*Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Detaljerad beskrivning av anläggningsarbetet
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy