I samarbete med

Reparera betong och cementytor

Cement och betong används både för inom och utomhusytor. Sättningar och sprickor kan göra att cementytan beöver renoveras. Betonggolv eller gångar och uteplatser gjuts ofta i cement
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
Var ska cementarbetet ske?
 
Vilka skador har cementen?
Förhöjning Sättning
Sprickbildning Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
Har den cement/betong som ska lagas någora speciella egenskaper eller ytskikt?
Specialfärg Lättviktsbetong/cement
Borstat ytskikt (halkskydd) Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
 
*Hur stor yta ska repareras?
 
Vilken typ av betongyta ska läggas?
Undergolv inomhus Ytgolv inomhus
Garagegolv Väg/parkering
Gång utomhus Källargolv
Uteplats Grunden för mindre byggnad
Trappor Pooldäck
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
Vilka förberedelser krävs för arbetet?
Mindre förberedelser (utjämning) Större förberedelser (utgrävning och utjämning)
Installera metallnät Fibertillägg
Borttagande av befintlig betong/cement Vet ej
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
*Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Detaljerad beskrivning (INGA KONTAKTDETALJER här, de fylls i längre ner)
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy