I samarbete med

Installera eller reparera avloppsledning

Lös ditt rörproblem på bästa sätt. Avloppsstammar är grova rör, om stambyte inte utförts är de oftast gjorda av gjutjärn. Med hjälp av speciell utrustning kan avloppsledningen fotograferas för att avgöra behovet av stambyte. Att avloppsstammarna är friska och inte riskerar läcka är mycket viktigt för att förhindra vattenskador i fastigheten. Fastighetsägare bör därför regelbundet inspektera stammarna för att fastställa återstående brukstid. I förekommande fall kan mindre tätningar och partiella stambyten göras. Ett helt stambyte innebär en stor påverkan på de boende i huset och bör planeras i god tid. Skicka din förfrågan till lämpliga rörfirmor och be om offert för att få en överblick av vad kostnaden för stambytet blir
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
*vänligen beskriv vilken typ av projekt detta är:
Installera ny avloppslednng
Reparera skadad avloppsledning
Byta ut befintlig avloppsledning
Fulltständigt byte av befintliga avloppsstammar i fastigheten
Partiellt byte av avloppsstammar i fastigheten
Vet ej/önskar rekommendation
Annat - vänligen beskriv i fritextrutan nedan
 
 
Vilken typ av fastighet avser arbetet? (Klicka de som stämmer)
Ny-, till- eller ombyggnation Byggt på upphöjd grund (krypgrund)
Betongplatta som grund Friliggande enfamiljshus
Friliggande flerfamiljshus, t.ex brf-förening Parhus
Parhus med separata lägenheter Lägenhet
Fritidshus Radhus
Offentlig byggnad Kommersiell lokal
Restaurant Annat - vänligen beskriv i fritextrutan nedan
 
Varför ska avloppsledningen installeras, bytas ut eller lagas?
Vattnet rinner för långsamt ur badkar och diskho Avlopppsvatten tränger upp ur brunnar
Dålig lukt från avloppen En rörmokare har rekommenderat åtgärden
Toaletter spolar dåligt Diskvatten rinner inte ur diskhon
Avloppsvatten rinner ut på tomten Inget akut problem, vidtar försiktighetsåtgärd
Annat - vänligen beskriv i fritextrutan nedan  
 
 
Hur många meter från gatan ligger fastigheten?
 
 
*Hur stor är fastigheten? (kvm)
 
 
Ange de befintliga ledningarnas ålder
 
 
Hur många våningsplan har fastgheten?
 
 
Har en rörspolning provats för att åtgärda problemet?
 
Ge eventuell ytterligare info
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy