I samarbete med

Affärsjurist

Behöver du hjälp med affärsjuridik? Här kan du hitta advokathjälp och affärsjurister som är experter på många av de rättsliga aspekterna i näringslivet. En skicklig affärsjurist hjälper ditt företag att förhandla avtal och kan hantera konkurrens från olagliga verksamheter. Om ditt företag planerar att köpa ett annat företag är det klokt att få rådgivning om alla juridiska aspekter i bolagsköpet. Beskriv vilken typ av affärsrättsliga frågor du ställts inför nedan och låt intresserade bolagsjurister kontakta dig.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
Ange vilka juridiska områden din förfrågan gäller (Klicka för alla tillämpliga)
Fusion/företagsköp Konkurrensrätt
Miljörätt Varumärkesrätt
Upphovsrätt Val av legal form
IT-rätt Skatterätt
Generationsskifte Momsfrågor
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
*Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Detaljerad beskrivning av förväntad juridisk rådgivning (en bra beskrivning får fler och bättre svar)
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy