I samarbete med

Stensättare

Hjälp med stenläggning? Här kan du få hjälp att hitta den bästa stensättaren för ditt projekt. En stensättare använder marksten, ofta i kombination med cement, på markytor som vägar, gångar och uteplatser. En stensättare kan även hjälpa dig bygga en stenmur eller rama in dina rabatter eller uteplats. Beskriv vad du vill ha gjort nedan och låt intresserade stenläggningsexperter kontakta dig med förslag.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
Var ska stenarna sättas?
Stenmur Gång
Uteplats Trappa
Väg Ingång
Pooldäck eller damm Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
Vilken typ av markarbete kommer krävas? (Kryssa samtliga relevanta)
Gjuta med cementgrund Lägga cementplattor
Sätta natursten Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
 
Vilken typ av projekt är detta?
Ny sten för befintligt hus
Byte av sten för befintligt hus
Nya plattor för ett nytt hus
 
 
Hur mycket förberedelsearbete kräver projektet? (Kryssa samtliga lämpliga)
Mindre förberedelser (markutjämning) Större förberedelser (utgrävning och utjämning)
All befintlig cement, sten och plattor måste tas bort  
 
 
*Hur stor kvm-yta ska stensättningen täcka?
 
 
*Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Ge mer info om stenarbetet (en bra beskrivning ger fler och bättre svar)
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy