I samarbete med

Ljudisolering

Anlita en expert för att ljudisolera ett rum eller fönster att dämpa störande ljud från omgivning. Omvänt, vill du minska ljudutsläppet från din lokal kan du anlita någan att montera akustikplattor
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
Vilken typ av uppdrag är detta?
Ljudisolera från kringliggande ljud
Hindra eget ljud att störa omgivning
 
Vilken typ av oljud vill du dämpa? (Kryssa samtliga lämpliga)
Samtal från intilliggande rum Hög musik
Utvändigt ljud (trafik, flygplan, grannar etc.) Oljud från byggarbetsplats
Ljud från vattenledningar Hängrännor
Knarrande trappor och golv Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
Vad ska ljudisoleras? (Kryssa samtliga lämpliga)
Väggar Golv
Fönster Innertak
Önskar rekommendation Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
 
Vilken typ av fastighet gäller uppdraget?
 
 
*Ange hur stor kvm-yta som ska ljudisoleras
 
Detaljerad beskrivning (INGA KONTAKTDETALJER här, de fylls i längre ner)
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy