I samarbete med

Ljud, vibrations eller sättningskontroll

För att avgöra om nivån är acceptabel samt eventuellt rekommendera åtgärder
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
Vilken typ av kontroll är detta? (Kryssa samtliga lämpliga)
Vibrationskontroll Ljudkontroll
Sättningskontroll  
 
 
I vilken typ av fastighet ska testet utföras?
 
 
*Hur stor kvm-yta ska kontrolleras?
 
Vänligen ge en detaljerad beskrivning: Ljud, vibrations eller sättningskontroll
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy