I samarbete med

Textförfattare

Vill du ha hjälp med att författa en text? En skribent, journalist eller textförfattare skriver egen text på givna teman. Anlita en textförfattare för att skriva ditt tal, presentation eller ert företags nyhetsbrev. Beskriv vilken typ av text du vill ha skriven nedan och låt intresserade textförfattare kontakta dig med förslag.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
Hur många sidor text ska skrivas?
Välj en
1-10
10-20
20-30
Mer än 30
Löpande behov
 
Vilken typ av text är det?
Vetenskaplig Akademisk
EU eller förvaltning Ekonomi och finans
Juridisk Tidningsartikel
Litterär Manuskript
Teknisk Annat (vänligen specificera i textrutan nedan)
 
 
När ska texten vara färdigskriven?
 
 
Vilken typ av uppdrag är detta?
Engångsprojekt
Möjligtvis början på ett längre uppdrag
 
 
*Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Detaljerad beskrivning av textuppdraget (mer info ger fler och bättre svar)
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy