I samarbete med

Golvvärme

Värmegolv installeras genom att man lägger värmeslingor i golv eller mark. Värmeslingorna kan värmas av både el eller varmvatten. Om man väljer golvvärme med el ska detta installeras av behörig elektriker eftersom det räknas som en fast elinstallation.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
Installerar ni ett nytt system eller ersätter ett gammalt?
 
 
*Ange hur stor kvm-yta golvvärmen ska täcka
 
 
Vilken typ av värmegolv önskas?
 
 
*Vilken typ av golvvärme önskas?
 
Vilken typ av värmesystem använder du för tillfället? (Kryssa samtliga relevanta)
El-element Centralvärme - olja
Centralvärme - gas Centralvärme - el
Varmvatten Infravärme - inomhus
Infravärme - utomhus Träspis
Pelletspis Värmepump
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
*Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Beskriv golvvärme-installationen mer i detalj (mer info ger fler och bättre svar)
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy