I samarbete med

Editor/redaktör

En editor eller redaktör hjälper till att redigera en text. Textredigering innehåller både stavning, grammatik och textstruktur. Editering kan även hjälpa till att kommunicera kärnbudskapen i en text mer effektivt
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
Hur många sidor text ska redigeras?
 
 
Vänligen uppge hur många ord som ingår i redigeringen
 
 
I vilket format är texten?
 
Vilken typ av text är det?
Vetenskaplig Akademisk
EU eller förvaltning Ekonomi och finans
Juridisk Tidningsartikel
Litterär Manuskript
Teknisk Annat (vänligen specificera i textrutan nedan)
 
 
Datum när ska texten vara färdigredigerad
 
 
*Vilka språk är texten skriven i?
 
 
Kommer redigeringen att kräva kunskaper om ämnet i texten?
Nej
Ja, se beskrivning nedan
 
 
Vilken typ av uppdrag är detta?
Engångsprojekt
Möjligtvis början på ett längre uppdrag
 
Detaljerad beskrivning (INGA KONTAKTDETALJER här, de fylls i längre ner)
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy