I samarbete med

Byggledare

En projektledare hanterar hela byggprocessen och projektleder ett byggprojekt för att möta tid, pris och kvalitetsmål. Byggledning kan innebära rådgivning avseende genomförbarhet, lämplig byggteknik, upphandling av byggtjänster, ansökan om bygglov till exempel
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
Vilken typ av projekt är detta?
 
 
*Hur stor är er budget för projektet? (ange i SEK)
 
Vilken typ av förberedelser har gjorts för projektet?
Inga Urklipp från tidnnigar och foton
Skisser Arkitektritningar
Nödvändiga tillstånd finns Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
 
När hoppas ni att detta projekt ska vara klart? (månad och år)
 
Vilka tjänster vill du att Projektledaren ska utföra? (Kryssa alla lämpliga)
Hitta och välja ut de arbetare/företag som behövs för projektet Samordna projektets utförande
Erbjuda i ett globalt kontrakt ett fullt arbetslag för att utföra projektet Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)
 
 
Vem vill ni ska utföra arbetet?
 
 
*Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Detaljerad beskrivning (mer info ger fler och bättre svar)
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy