I samarbete med

Arkitekt

Letar du arkitekthjälp? Här får du snabbt och enkelt kostnadsförslag från intresserade arkitekter och arkitektbyråer. En arkitekt kan göra en byggritning och ansöka om bygglov för ditt bygg eller renoveringsprojekt. En byggdesigner eller byggnadsingenjör, som inte avlagt hel arkitektutbildning, kan vara ett bra alternativ för uppdrag som ställer mindre krav. Beskriv ditt arkitektbehov nedan och ta emot förslag från intresserade experter med kunskap i hur man ritar hus och planerar tillbyggnader och större renoverigar. Beskriv ditt byggprojekt i formuläret och ta emot idéer och kostnadsförslag från intresserade arkitekter i din närhet.
*Område
Kommun eller postnummer
eller välj område från en lista
 
*Projektstart
Tidsram inom vilken arbetet ska påbörjas
 
*Beställare
 
 
*Typ av projekt
 
 
*Beskriv ägande och status för projektet
 
 
Vilket typ av fastighet gäller denna arkitektförfrågan? (om relevant)
 
 
Ungefärlig kvm-yta som byggprojektet täcker
 
Arkitektens uppgifter
Utvärdera projektets genomförbarhet Göra övergipande ritningar
Göra bygglovsritningar Göra byggritningar
Anpassa befintliga ritningar för att klara lokala krav Hantera ansökan om bygglov
Bistå vid val av byggare Överse byggnadsarbetet tills det är slutfört
Utföra slutbesiktning Annat (vänligen beskriv i fritext rutan nedan)
 
Detaljer som bör ingå i arkitektritningarna
Komplett nybyggnad Bygga/ändra bärande väggar
Takstruktur Isolering
Innerväggar Värme
Ventilation Rördragning
Eldragning Målning/tapetsering
Inner/ytterdörrar Murararbete/kakelsättning
Snickeri Takläggning
Annat (vänligen beskriv i fritextrutan nedan)  
 
 
Ungefärlig projektbudget (inklusive byggarbeten)
 
 
Kräver du att arkitekten är baserad i din kommun?
 
 
Vad är ditt syfte med denna förfrågan?
 
Ge en detaljerad beskrivning av arkitektuppdraget (en bra beskrivning får fler och bättre svar)
 
*Kontaktinformation
Max fem anslutna företag som bekräftar ett seriöst intresse kommer kunna se dina kontaktuppgifter och kontakta dig.
Kontaktperson* 
E-post*
Telefon*
  Jag godkänner de allmänna villkoren  Allmänna villkor ,  Personuppgiftspolicy